Priemyselné odvetvia

Personálny lízing je dôležitým nástrojom v oblasti plánovania personálnych riešení. Prostredníctvom personálneho lízingu zvládnete výkyvy na trhu lepšie a flexibilnejšie, výhody sú nepopierateľné pre obe strany.

Využite Vaše personálne zdroje efektívnejšie a majte Vaše náklady pod kontrolou – fakturované sú len skutočne odpracované hodiny. Personálny lízing Vás odľahčí aj v oblasti hľadania pracovných síl.

Zdokonalením personálneho lízingu je On-Site Manažment. Náš skúsený koordinátor u Vás v podniku kompletne preberie administratívu týkajúcu sa nielen nami dočasne pridelených pracovníkov, ale aj iných dočasne pridelených pracovníkov u Vás v podniku. Tým sa zabezpečí dokonalá a bezproblémová integrácia dočasne pridelených pracovníkov k Vám do podniku.

Vášu kontaktnú osobu

Tu nájdete kontaktné údaje na Vášu kontaktnú osobu.

 
JobTicker
Domov Kontakt Impressum